Wizyty
Dzisiaj: 113
Wszystkie: 320096

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

AKTUALNOŚCI » WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

 

Dąbrowa Górnicza 05. grudnia 2016 

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DĄBROWIAK”

 

Zarząd UKS Dąbrowiak z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia, podczas którego odbędą się wybory nowych władz stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się  dnia 20 grudnia 2016r (wtorek) o godzinie 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia  przy ul. Łańcuckiego10.  W przypadku braku kworum w podanym terminie wyznacza się drugi termin zebrania na godzinę 18:15 (data i miejsce bez zmian).

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA UKS DĄBROWIAK ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20.12.2016r.

 

1.Otwarcie, przywitanie członków Klubu i zaproszonych gości.

2.Wybór  przewodniczącego zebrania.

3.Zatwierdzenie porządku obrad.

4.Wybory do poszczególnych komisji.

5.Sprawozdanie Komisji Mandatowej o prawomocności obrad.

6.Sprawozdanie Zarządu za ostatnią kadencję.

7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

8.Dyskusja cz.1.

9.Podjęcie Uchwały o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu.

10.Wybory do nowych władz stowarzyszenia.

11.Dyskusja cz.2.

12.Ukonstytuowanie się nowych władz stowarzyszenia.

13.Przedstawienie  nowych władz stowarzyszenia.

14.Przyjęcie uchwał i wniosków.

15.Wystąpienie nowych władz stowarzyszenia.

16.Zakończenie obrad.

 

                                                                                Zarząd UKS Dąbrowiak